Virs mākoņiem, virs putniem

No debesu nolaidās

Ja es varētu to pasacīt

Tā snieg

Mazās Rasas Ziemas dziesmiņa

Dziesmiņa par notikumu (Notikums)